רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
גטהוןמקוננטmale1983מקצה 10 ק"מ
חלפיאליענהfemale1974מקצה 10 ק"מ